Acte necesare incinerarii?

 • Certificat de deces
 • Adeverinta de incinerare
 • Certificatul de imbalsamare
 • Avizul sanitar de transport (unde este cazul)

Acte necesare in vederea transportului funerar international si al repatrierii persoanelor decedate?

 • pasaport mortuar
 • certificat de deces
 • certificat constatator al decesului eliberat de medicul de familie sau de spital
 • certificat de îmbalsamare eliberat de spital
 • autorizatiei de transport funerar international

Deces in strainatate?
Daca un membru al familiei sau o ruda a dumneavoastra, cetatean roman, a decedat în alta tara, este bine sa stiti urmatoarele:

 • Decesul trebuie înregistrat la autoritatile locale din tara respectiva;
 • Decesul poate fi înregistrat si la ambasada sau consulatul Romaniei din tara respectiva (nu este obligatoriu);
 • Daca ambasada sau consulatul Romaniei sunt notificate despre deces de autoritatile locale, acestea informeaza Ministerul Administratiei si Internelor din Romania, care va anunta familia despre decesul cetateanului roman;
 • Inregistrarea decesului la ambasada sau consulatul Romaniei permite eliberarea de catre ambasada sau consulat a unui certificat de deces romanesc;
 • Atentie: eliberarea certificatului de deces romanesc se poate face numai pe baza certificatului de deces eliberat initial de autoritatile locale din tara respectiva si pe baza altor documente prevazute de legislatia romana;
 • Daca înregistrarea decesului nu s-a facut la ambasada sau consulat, atunci certificatul de deces romanesc va fi eliberat în tara, de autoritatile romane, pe baza certificatului de deces strain si a altor documente prevazute de legislatia romana;
 • Daca decesul a fost cauzat de o actiune violenta, atunci solicitati interventia autoritatilor locale de politie pentru investigarea cazului; efectuarea investigatiilor poate întarzia procedura de transport a corpului neînsufletit în Romania;
 • Daca ati aflat despre deces în timpul în care va aflati în Romania, notificati în scris Directia Relatii Consulare a MAE, la numarul de fax: (021) 319-6869.
 • Transportul corpului neînsufletit în Romania
 • Se poate face numai în conditiile prevazute de legislatia nationala a tarii respective si în conformitate cu regulile internationale aplicabile;
 • Personalul consular va poate oferi detalii în legatura cu aceasta procedura si va poate facilita contactul cu casele funerare care asigura transportul în Romania;
 • Pentru transportul international al corpurilor neînsufletite este necesar pasaportul mortuar; pasaportul mortuar se elibereaza de ambasadele sau consulatele Romaniei (pentru transportul urnelor cu cenusa cremata nu este necesar pasaport mortuar).

Ce poate face personalul consular al Romaniei?

 • Poate înregistra decesul la ambasada sau consulat si poate elibera un certificat de deces romanesc (pe baza certificatului de deces emis de autoritatile locale si a altor documente prevazute de legislatia romana);
 • Poate oferi informatii privind procedurile care trebuie urmate în caz de deces, precum si coordonate de contact ale caselor funerare care se ocupa de incinenare sau de îmbalsamarea si transportul corpului neînsufletit;
 • Poate elibera pasaportul mortuar necesar transportului international al corpului neînsufletit.

Ce nu poate face personalul consular al Romaniei?

 • Nu poate desfasura anchete sau investigatii în legatura cu decesul pe teritoriul unui stat strain;
 • Nu poate plati costurile de incinerare sau de înhumare si nici pe cele de transport al corpului neînsufletit în Romania;
 • Nu poate acoperi eventuale datorii sau angajamente ramase neonorate ale persoanei decedate.

Ajutorul de deces

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt:

 • Cerere tip (anexa nr. 39) pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare;
  sau
 • Cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 • Certificat de deces in original si copie;
 • Actul de identitate al solicitantului in original si copie;
 • Acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator, in original si copie;
 • Acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
 • Certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

În caz de deces, apelați cu încredere la serviciile noaste

FORMULAR DE CONTACT